Det sosiale mediebildet, på ondt, vondt og på godt.

Share Sosiale medier har spilt en helt sentral rolle i det som har utspilt seg i Norge den siste uken. Som nyhetskanal. Som rom for sorg. Som debattarena. Samtidig ser vi at sosiale medier, som ethvert medium gjennom alle tider, kan brukes både til onde og gode formål. Men hvis kraften i et folk er […]