Kuratering – K U R A T E R I N G

Share Hvis du jobber, eller har tenkt, å jobbe i en bransje hvor kunnskap om nye medier er viktig, så kan du like godt lære seg ordet med det samme: Kuratering. Hvis du ”bare” er en produsent eller konsument av nettinnhold, så er det trolig at du allerede er en digital kurator. Uten at du […]