Facebook er ikke det nye internettet – men kanskje du og jeg?

De siste månedene har spørsmålet omkring Facebook er det nye internettet blitt reist av stadig flere. Mitt svar er nei. Hvorfor? Jo, når monopoltendensene blir for sterke, vil både konkurrenter, kunder og oss brukere lete etter og finne nye løsninger og ny atferd. Fra konkurrentenes side, er kampen allerede godt i gang.

Hva er det så som legges i hypotesen ”Facebook som det nye internettet”? Jo, selvsagt har det en del med størrelse å gjøre. Facebook er nå det klart største sosiale nettverket (saksopplysning: Google er p.t. ikke et sosialt nettverk). Over 600 millioner mennesker er nå registrerte Facebook-brukere. Og ikke nok med det; vi bruker stadig mer tid ”på Facebook”.
Ifølge Comscore sin årlige rapport har Facebook sin andel av brukernes nettid, økt fra 8% i januar i fjor til 12% ved slutten av 2010. På de mobile plattformene er tendensen enda sterkere. I Storbritannia står eksempelvis Facebook for 40% av tiden anvendt via mobile nettsteder.

Verdensmonopol eller våt drøm?

Begrepet ”Facebook som det nye internettet” handler imidlertid ikke bare om størrelse, men vel så  mye om intensjoner mange leser inn i Facebook sin strategi. Og om hvor sentralt Facebook står i vår måte å navigere på. Ifølge Ole Petter Nyhaugs blogg etter Oslo Facebook Event handler det bl.a. om ”Facebooks ambisjoner knyttet til verdensdominans ved å strekke sine tentakler ut til andre nettsider i form av ”like” knapper (som henter trafikk tilbake til Facebook) og Facebook Connect (som etter hvert tar sikte på å bli din portable identitet på hele webben).” Facebook sin Norges-sjef Petter Høie opplyste da også på det samme arrangementet at 1,5 millioner nettsteder (nettsteder!), nå er tilknyttet Facebook via Facebook Connect. Underveis (på Oslo Facebook Event, altså) tvitret Johan Hallesby (@johanhal) sin tydelige skepsis: ”Eksempler på #ofe2011 bekrefter Facebooks våte drøm som jeg frykter: Web finnes opp på nytt innen Facebooks lukkede verden.”

Hva er det å være ”på Facebook”?

Er det så i ferd med å bli slik? Intensjonene til Facebook kan ikke jeg bedømme. Men la oss først sjekke hva det innebærer å være ”på Facebook”. Det kan være fornuftig å skille tydelig mellom Pages og bl.a. Nyhetsfeeden, Facebook-annonsering, Events og annen aktivitet. Og å måle både synlighet og effektivitet avhengig av hva vi snakker om. Noen stiller eksempelvis spørsmålstegn ved Facebook-annonsering, eller  kanskje rettere sagt forventningene.  Andre, som Jeff Widman i Brandglue estimerer at over 99% av interaksjonen som brukerne har med en merkevare i Facebook, skjer via nyhetsfeeden, ikke ved at de oppsøker Pages. Mao: Uten aktivitet, ingen synlighet! Denne type fakta øker selvsagt kravet til godt, løpende og interaktivt innhold publisert via Pages. Men det illustrerer også tydelig at Pages verken er blitt den nye landingssiden eller den nye bloggen. Ennå i hvertfall. Ja, Facebook sin ”bloggvariant” Notater har vel også nesten til gode å bli oppdaget både av byråer, kunder og brukere.

Det kan som et apropos også være på sin plass å nevne at det meste av interaktiviteten på Oslo Facebook Event skjedde utenfor Facebook, på dagen via løpende Twitter-dialoger, og i etterkant ved at foredragsholderne og andre la ut presentasjoner og blogger på Slideshare, WordPress, Posterous etc.

Konkurranse om vår tid

Også i ”det store bildet” ser vi at konkurrentene søker å vinne mer av vår ”nettid”. Google ved å søke å bli ”sosiale” direkte via sine nye løsninger for sosialt søk, og via nye tjenester og satsinger fra datterselskapet YouTube. Innhold, både skapt, brukergenerert, kuratert og distribuert, ser for så vidt ut til å være en antatt (bevisst, men ikke bevist) vinnerresept både hos så ulike selskaper som AOL, Yahoo, Twitter og Linkedin. Kampen om ”fremtidens internett” har disse + Google + Microsoft + Apple så menn ikke tenkt å melde seg ut av. Og underveis vil det dukke opp nye Diggs, Stumbleupons, Blekkos og Greplins, startups som kontinuerlig vil se at monopoliserende konkurrentatferd og nye brukerbehov vil åpne rom for nye ideer og forretningskonsepter.

Virksomhetene er hjemmekjære

Hva så med virksomhetene? For medier, bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker å interagere med sin omverden, kunder og brukere, vil det være nødvendig, trolig et must, å være ”på Facebook”. En god merkebyggende Page og løpende og interessant innhold vil være vinnermedisin – innenfor Facebook. Men det innebærer på ingen måte at det er en tilstrekkelig sosial medie-strategi, eller at Facebook er blitt det nye internettet.

For på samme måte som Facebook gjerne vil holde på og bringe brukerne inn i sitt brukergrensesnitt, så vil det for mange merkevarer oppleves mye mer attraktivt å kunne interagere med brukerne i ”sin egen stue”. Det vil derfor være en stadig søken etter hvordan konversasjonen med brukerne kan bringes over til egenprofilerte og attraktive nettsteder, microsites, landingssider, blogger, forum, e-handelsplasser eller kuraterte kanaler.

En våt drøm for media og merkevarer

En av de sterkeste synliggjøringene av hvordan dette kan skje, kom for vel en uke siden, da det amerikanske selskapet Echo lanserte sitt verktøy for publisering, konversasjon og deling, Streamserver. Det selskapet gjør, er at de griper tak i nettinnhold, men i utgangspunktet ikke ”tradisjonelt” innhold som tekst, bilder og video fra sosiale nettsteder, men vår sosiale aktivitet, i form av ”likes, replies, flags, votes, promotes” etc.

Echo bruker disse sosiale aktivitetene som innhold i seg selv, og også som kriterium for å fange, prosessere, remikse og distribuere øvrig innhold. I tillegg bidrar denne publiseringen til at det (kan) oppstå nytt engasjement.  En slags selvforsterkende sirkel, altså. Samlingsplassen er da virksomhetens egen nettløsning, hverken Facebook, Twitter, Linkedin, MySpace eller andre nettverk som aktivitetene stammer fra. For å holde oss til språkbruken, det må nesten være en våt drøm for medieselskaper, merkevarer og bedrifter. Så ulike, men velrenommerte medieaktører, som Reuters, Newsweek, Sports Illustrated og Interscope Records var da også blant pilotkundene som deltok i lanseringen.

Det nye internettet – du og jeg?

Hvordan det vil gå med Echo og Streamserver er det umulig å si i dag. Men eksemplet er en utmerket synliggjøring av at samtidig som Facebook eventuelt vil søke å skaffe seg ”verdensherredømme”, så vil motkreftene og motmulighetene være der. Og underveis er det vi brukere som avsier dommen gjennom vår atferd. Så kanskje er det du og jeg som er det nye internettet?

Loading Facebook Comments ...

Comments

  1. Anette Maartmann-Moe says:

    Hei Morten
    Gode refleksjoner om interaktive medier, Morten. Dette er spennende. Facebook er jo markedsdominerende og blir et stadig strekere kanal også som et transfer-/ formidlingsted til andre mediekanaler, blogg, twitter…. Formatet er også interessant siden det kun er korte meldinger som formidles. Din artikkel her fant jeg på LinkedIn som jeg ikke helt ser hvordan vil utvikle seg. Håper vi sees om ikke lenge.

Speak Your Mind

*